Case of Lawless v. Ireland (no. 3) (Application no. 332/57), 1. July 1961.

European Court of Human Rights (1961) Case of Lawless v. Ireland (no. 3) (Application no. 332/57), 1. July 1961. [Court Decision]

[img]
Preview
PDF
CASE OF LAWLESS v. IRELAND No. 3.pdf

Download (274kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
CASE OF LAWLESS v. IRLANDE No. 3 Albanian Translation summary by the European Centre COE and EC.pdf

Download (819kB) | Preview
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...

Abstract or summary

The case was filed by Gerard Richard Lawless, who had been an IRA member. He was arrested on 11 July 1957, as he was about to travel to Great Britain from Ireland, and subsequently detained under the special powers of indefinite detention without trial under the Offences against the State Act 1940. The case was filed by Lawless for violation, by the Irish Government, of Articles 5, 6 and 7 of the European Convention of Human Rights, providing rights to liberty and security, fair trial and the principle of 'no punishment without law'.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: European Court of Human Rights
Title or reference: Case of Lawless v. Ireland (no. 3) (Application no. 332/57), 1. July 1961.
Translated title or reference: Rasti i Lawless v. Irlandes (nr. 3)
Translated abstract or summary: Rasti është paraqitur nga Gerard Richard padrejtëve, i cili kishte qenë një anëtar IRA. Ai u arrestua më 11 korrik 1957, dhe ai ishte gati për të udhëtuar në Britaninë e Madhe nga Irlanda, dhe më pas arrestuar në bazë të kompetencave të veçanta të paraburgimit të pacaktuar pa gjyq nën Veprat penale kundër Aktit Shtetëror 1940. Rasti është paraqitur nga të padrejtëve për shkelje, nga Qeveria irlandeze, të neneve 5, 6 dhe 7 të Konventës Evropiane për të drejtat e Njeriut, që ofrojnë të drejta për liri dhe siguri, gjykim të drejtë dhe me parimin e "nuk ka dënim pa ligj".
Keywords: Të Burgosurit = Prisoners
Subjects: Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Human Rights > LH1_Fundamental Rights and Freedoms
Date: 1 July 1961
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...
Date Deposited: 09 Jul 2015 08:47
Last Modified: 08 Aug 2015 14:10
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/235

Actions (login required)

View Item View Item