Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Salihu, Arben (2013) NATO Intervention in Kosovo in light of Security Council actions and international law. Iliria International Review, 6 (2). pp. 285-303.

Sinjari, Stavri and Balla, Rezana (2013) The right to life. Iliria International Review, 5 (1). pp. 237-252.

Book Section

(2013) E drejta e procedurës penale. In: Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep, (eds.) E drejta e procedurës penale. UNSPECIFIED.

Aliu,, Abdulla (2013) E drejta civile. In: E drejta civile,. UNSPECIFIED.

Morina, Visar (2013) Gjyqësia Kushtetuese ( Shqyrtime teorike dhe krahasimore ). In: Gjyqësia Kushtetuese ( Shqyrtime teorike dhe krahasimore ). UNSPECIFIED.

Vula, Veton (2013) Kriminaliteti i organizuar. In: Kriminaliteti i organizuar. UNSPECIFIED.

Book or Thesis

Fleck, Dieter, ed. (2013) The handbook of international humanitarian law (3rd edition). Oxford. ISBN 9780199658800

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 1. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla and Blakaj, Sefadin (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 2. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

Hasani, Enver and Ivan, Čukalović (2013) Komentar-Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Hasani, Enver and Čukalović, Ivan (2013) Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Conference or Workshop Item

Tolaj, Kushtrim (2013) Udhezuesi i tregetise nderkombetare per Kosoven. In: Bashkepunimi ne reformen e administrates publike, 2013, Prishtinë.

Law or legal document

Assembly of Kosovo (2013) Law on amnesty. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on enforcement procedure. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on execution of penal sanctions. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on the bar examination. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on the bar. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligji për provimin e jurisprudencës. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligj për amnistinë. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale. [Law or legal document]

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Adresimi i lëndëve lidhur me shpronësimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Pas aprovimit të Kodit të Ri të Procedurës Penale të gjitha procedurat vazhdohen sipas dispozitave të Kodit të Ri të Procedurës Penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik nr. 43/2013 i datës 7 janar 2013 lidhur me çështjen e gjykimeve në rrjedhë e sipër dhe të rigjykimeve. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Lidhur me interpretimin dhe implementimin e dispozitës së nenit 13,par.1 nënpar.1 të Ligjit për Gjykatat. [Court Decision]

Basic Court of Pristina (2013) P.No.:279/2012. [Court Decision]

Basic Court of Pristina (2013) P766/12. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Kur është paraqitur kërkesa për vlerësimin e ligjshmërisë së paraburgimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Plotësim i qarkores (18.10.2013) për zbatimin e Ligjit për Amnistinë. [Court Decision]

Newsletter

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2013) Buletini. [Newsletter]

Report

UNSPECIFIED (2013) Raporti vjetor 2013. [Report]

Other

Kelmendi, Arjeta (2013) Të drejtat pronësore të grave në Kosovë. Instiuti Gjyqesor i Kosovës; UN Women.

This list was generated on Sat Jan 22 09:48:23 2022 CET.