Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave

Gashi, Arian and Kelmendi, Besim (2021) Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Uzurpimi i paligjshem dhe rikthimi i pronave drafti final.pdf - Accepted Version

Download (556kB) | Preview

Abstract or summary

Uzurpimi i paligjshëm i pronës sipas legjislacionit penal në fuqi në vendin tonë është vepër penale e cila hyn në kapitullin e XXVI tek veprat penale kundër pasurisë e sanksionuar me nenin 320 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës të aplikueshëm. Ne vendin tonë kjo çështje po ashtu gëzon mbrojtje juridike edhe me dispozitat e Ligjit të procedurës Kontestimore nga se pronari për çfarëdo shqetësimi në shfrytëzimin e pronës së tij ka të drejtë të kërkoj mbrojtje ligjore me padi pranë gjykatës kompetente. Për shkak të rritjes së numrit të madh të uzurpimeve të pronave të huaja është paraqitur edhe nevoja që pronarëve të këtyre pronave të paluajtshme të ju ofrohet edhe mbrojtje nëpërmjet së drejtës penale me qëllim që të parandalohet keqpërdorimi i këtillë me prona të huaja. Përmes këtij trajnimi synohet që të definohen kushtet ligjore që duhet të përmbushen për tu konsideruar ekzistimi i kësaj vepre penale, si dhe përmes procedurave penale jo vetëm që kryesi shpallet fajtor, por edhe realizohet kthimi i pronës tek pronari si dhe kompensimi i dëmit të shkaktuar nga kjo vepër penale.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Gashi, ArianArian.Gashi@rks-psh.org
Kelmendi, BesimBesim.Kelmendi@rks-psh.org
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave
Translated title or reference: Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Criminal Law
Date: 2021
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 10 Feb 2023 09:32
Last Modified: 10 Feb 2023 09:35
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/818

Actions (login required)

View Item View Item