Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale

Shala, Afrim (2023) Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale - Afrim Shala-.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Gjatë këtij trajnimi dy (2) ditor që do të mbahet në Shkollën e Magjistraturës në Tiranë, do të përdorën metodat e kombinuara të shpjegimit dhe diskutimit të çështjeve konkrete që kanë të bëjnë me veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore. Në këtë drejtim, do të ketë diskutime interaktive me pjesëmarrësit nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës, ndërsa të gjitha çështjet që trajtohen me pjesëmarrësit, do të jenë të prezantuara edhe me Poᴡer Point. Nga pjesëmarrësit, përkatësisht nga gjyqtarët nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës do të kërkohet që të paraqesin përvojat e tyre dhe sfidat që janë përballur gjatë gjykimit të veprave penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore. Gjithashtu, pjesëmarrësit do t’i paraqesin pikëpamjet e tyre lidhur me temat konkrete nga praktika gjyqësore që kanë të bëjnë veprat penale të lartcekura, duke i pasur parasysh edhe specifikat e vendit të tyre.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Shala, Afrimafrim.shala@gjyqesori-rks.org
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale
Translated title or reference: Environmental protection through criminal law
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Mbrojtja Mjedisore = Environmental Protection
Subjects: Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR7_Crime Prevention
EU Law
Date: 11 December 2023
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 08 Dec 2023 14:02
Last Modified: 08 Dec 2023 14:02
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/844

Actions (login required)

View Item View Item