Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

Skinnider, Eileen and Ariana Qosaj, Mustafa (2020) Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Manual Trajnimi për Trajnerë-Shqip.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Manual Trajnimi për Trajnerë_SRP.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Manual trajnimi për trajnerë_ENG.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Manuali i trajnimit për prokuroret dhe gjyqtaret në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është një material didaktik i cili para se gjithash përmban këshilla dhe udhëzime se si gjyqtarët dhe prokurorët duhet ti trajtojnë rastet ndaj dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje e gjithashtu përmban edhe këshilla dhe udhëzime metodologjike për trajnuesit. Ky manual u zhvillua si rezultat i bashkëpunimit të Akademisë së Drejtësisë me projektin e Këshillit të Evropës “Fuqizimi i luftës kundër grave dhe dhunës në familje në Kosovë -Faza II”.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Skinnider, EileenUNSPECIFIED
Ariana Qosaj, MustafaUNSPECIFIED
Corporate Authors: Council of Europe project ‘’Reinforcing the Fight Against Violence against Women and Domestic Violence in Kosovo * – Phase II’’
Title or reference: Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje
Translated title or reference: A Training of Trainer’s Manual for Prosecutors and Judges Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence
Translated abstract or summary: Priručnik za obuku tužilaca i sudija u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je didaktički materijal koji pre svega sadrži savete i uputstva o tome kako sudije i tužioci treba da postupaju u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a takođe sadrži i metodološke savete i smernice za trenere. Ovaj priručnik je razvijen kao rezultat saradnje Akademije Pravde sa projektom Saveta Evrope „Jačanje borbe protiv žena i nasilja u porodici na Kosovu - Faza II“.
Keywords: Dhuna Familjare = Domestic Violence, Procedura Penale = Criminal Procedure, Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Criminal Law
Civil Law
Civil Law > LC1_Family and Marriage
Human Rights
Human Rights > LH4_Discrimination
Date: 2020
Publisher: Këshilli i Evropës
Date Deposited: 11 Mar 2021 08:14
Last Modified: 11 Mar 2021 08:14
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/796

Actions (login required)

View Item View Item