Doracaku për kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare

Kamber, Kresimir and Feris, Will and Harby, Catharina and Erjona, Haxhia and Selmani, Artur and Mujanović, Mujanović and Ismajli, Ganimete and Ivanović, Aleksa and Lazarova, Mirjana and Dragičević Dičić, Radmila (2019) Doracaku për kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Handbook asset_recovery_alb.pdf

Download (826kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Handbook asset_recovery_bcms.pdf

Download (851kB) | Preview

Abstract or summary

Doracaku për kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të standardeve ndërkombëtare dhe evropiane për konfiskimin e të ardhurave të krimit dhe korrupsionit, përshkruan punën e organeve monitoruese të Këshillit të Evropës në lidhje me këto standarde dhe shqyrton mbrojtjet e zhvilluara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në zbatimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai gjithashtu përmban një përmbledhje të gjerë të legjislacionit kombëtar të të gjitha juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor dhe ofron një shpjegim të konceptit të konfiskimit të zgjatur në këndvështrim krahasues.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Kamber, KresimirUNSPECIFIED
Feris, WillUNSPECIFIED
Harby, CatharinaUNSPECIFIED
Erjona, HaxhiaUNSPECIFIED
Selmani, ArturUNSPECIFIED
Mujanović, MujanovićUNSPECIFIED
Ismajli, GanimeteUNSPECIFIED
Ivanović, AleksaUNSPECIFIED
Lazarova, MirjanaUNSPECIFIED
Dragičević Dičić, RadmilaUNSPECIFIED
Corporate Authors: Këshilla për të Drejtat Individuale në Evropë (AIRE) Nisma Rajonale Antikorrupsion (RAI)
Title or reference: Doracaku për kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare
Translated title or reference: Handbook on Effective Asset Recovery in Compliance with European and International Standards
Translated abstract or summary: The Handbook on Effective Asset Recovery in Compliance with European and International Standards provides with a comprehensive overview of the international and European standards on the confiscation of the proceeds of crime and corruption, outlines the work of the Council of Europe monitoring bodies in respect of these standards and examines the safeguards developed by the European Court of Human Rights in applying the European Convention on Human Rights. It also contains an extensive overview of the national legislation of all Western Balkan jurisdictions and provides with an explanation of the concept of extended confiscation in comparative perspective
Keywords: Korrupcioni = Corruption, Doracakët & Manualët = Handbooks & Manuals, Legjislacioni = Legislation
Subjects: Criminal Law
Criminal Law > CR1_Corruption
International Law
Human Rights
Date: 2019
Publisher: Këshilla për të Drejtat Individuale në Evropë (AIRE) Nisma Rajonale Antikorrupsion (RAI)
Date Deposited: 11 Oct 2019 12:20
Last Modified: 11 Oct 2019 12:43
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/781

Actions (login required)

View Item View Item