Komentar Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë.

WarningThere is a more recent version of this item available.
[img] PDF
KOMENTAR-Ligji per familjen i Kosoves.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract or summary

Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Gashi, HaxhiUNSPECIFIED
Aliu, AbdullaUNSPECIFIED
Vokshi, AdemUNSPECIFIED
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: Komentar Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës
Translated title or reference: Law Commentary no. 2004/32 Family Kosovo
Translated abstract or summary:
Keywords: E Drejta Familjare = Family Law
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Civil Law > LC1_Family and Marriage
Date: December 2012
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 02 Sep 2015 13:00
Last Modified: 02 Sep 2015 13:06
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/511

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item