Intervistimi forenzik i fëmijëve

Munishi, Kujtim (2022) Intervistimi forenzik i fëmijëve. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Intervistimi forenzik i fëmijëve.pdf - Accepted Version

Download (655kB) | Preview

Abstract or summary

Konventa për të drejtat e fëmijës në nenin 39 përcakton detyrime se shteti i ndërmerr të gjitha masat përkatëse për rimëkëmbje më të mirë fizike dhe psikike për reintegrim social të fëmijës viktimë të ndonjë forme të shpërfilljes; eksploatimit; keqpërdorimit; torturës ose ndonjë forme të veprimit mizor, johuman ose degraduese; dënimit dhe përleshjes së armatosura. Rimëkëmbja dhe reintegrimi zhvillohet në mjedise, të cilat e stimulojnë shëndetin, vetërespektin dhe dinjitetin e fëmijës. Intervistimi forenzik i fëmijëve mund të zbatohet në të gjitha format e dhunës, abuzimit ose shpërfilljes me të cilat kanoset ose cenohet integriteti fizik dhe psikik i fëmijës e të cilat paraqesin shkelje të njërës ndër të drejtave themelore të njeriut të mbrojtura me konventë.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Munishi, KujtimKujtim.Munishi@rks-psh.org>
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Intervistimi forenzik i fëmijëve
Translated title or reference: Intervistimi forenzik i fëmijëve
Keywords: Të Drejtat e Fëmijëve = Children's Rights, Të Drejtat e Viktimës = Rights of Victims
Subjects: Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR4_Juvenile Justice
Date: 2022
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 10 Feb 2023 09:58
Last Modified: 10 Feb 2023 09:58
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/820

Actions (login required)

View Item View Item