Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Civile-materiale dhe procedurale)

Zogaj, Albert and Rexhepi, Fejzullah and Leku, Zenel and Ademi, Faton and Totaj, Valon (2021) Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Civile-materiale dhe procedurale). [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Moduli, civile-shqip (2).pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Moduli civile-serbisht.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract or summary

Akademia e Drejtesise në bashkpunim me ekspertet nga sistemi gjyqesore dhe në mbështetje të donatoreve, ka kënaqësinë që nëpermes këtijë publikimi të prezantoje modulet për trajnim bazik të bashkpunetorëve profesional në fushën e drejtësisë penale dhe civile gjithashtu. Modulet trajnuese sikurse të prezantuara në këto publikime, jane ndarë në dy pjesë dhe përfshijnë aspektin material dhe procedural në fushën e drejtësisë penale dhe civile, duke përfshirë edhe forma të vendimeve gjyqësore për çështje të ndryshme ligjore.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Zogaj, AlbertUNSPECIFIED
Rexhepi, FejzullahUNSPECIFIED
Leku, ZenelUNSPECIFIED
Ademi, FatonUNSPECIFIED
Totaj, ValonUNSPECIFIED
Corporate Authors: Autorët dhe Akademia e Drejtësisë
Title or reference: Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Civile-materiale dhe procedurale)
Translated title or reference: Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Civile-materiale dhe procedurale)
Translated abstract or summary: Akademija Pravde u saradnji sa stručnjacima iz pravosudnog sistema i uz podršku donatora ima zadovoljstvo da kroz ovu publikaciju predstavi module za osnovnu obuku stručnih saradnika i iz oblasti krivičnog i građanskog pravosuđa. Moduli obuke predstavljeni u ovim publikacijama podijeljeni su u dva dijela i uključuju materijalni i procesni aspekt u oblasti krivičnog i građanskog pravosuđa, uključujući oblike sudskih odluka o različitim pravnim pitanjima.
Keywords: E Drejta Civile = Civil Law, Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Civil Law
Civil Law > LC4_Property Law
Civil Law > LC5_Other topics
Date: 2021
Date Deposited: 16 Nov 2021 10:50
Last Modified: 16 Nov 2021 10:50
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/802

Actions (login required)

View Item View Item