Mjetet dhe praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar për rimarrjen e pasurive

Thomas, Jill and Lawrence, Day and Jackson, Fiona (2019) Mjetet dhe praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar për rimarrjen e pasurive. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Handbook int coop ALB web.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Handbook int coop BSMC web.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract or summary

Doracaku lidhur me Mjetet dhe praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar për rimarrjen e pasurive ka për qëllim të ndihmojë praktikuesit e rimëkëmbjes së pasurive për të kryer rimëkëmbjen efektive të aseteve ndërkombëtare duke ofruar udhëzime për praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar. Ai përmban legjislacionin përkatës ndërkombëtar dhe evropian për rivendosjen e pasurive, standardet dhe mekanizmat për bashkëpunimin ndërkombëtar, dhe është një mjet praktik për hetuesit, prokurorët, gjykatësit dhe institucionet e tjera të përfshira në gjurmimin dhe identifikimin e pasurive, ngrirjen dhe konfiskimin, konfiskimin, duke përfshirë zgjerimin dhe konfiskimi i bazuar në mosbesim dhe asgjësimi i pasurive ndërkombëtare.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Thomas, JillUNSPECIFIED
Lawrence, DayUNSPECIFIED
Jackson, FionaUNSPECIFIED
Corporate Authors: Qendra për Këshillim për të Drejtat Individuale në Evropë (AIRE) Nisma Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI)
Title or reference: Mjetet dhe praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar për rimarrjen e pasurive
Translated title or reference: Tools and Best Practices for International Asset Recovery Cooperation Handbook
Translated abstract or summary: Tools and Best Practices for International Asset Recovery Cooperation Handbook aims to assist asset recovery practitioners to conduct effective international asset recovery by providing best practice guidance for international cooperation. It contains relevant international and European asset recovery legislation, standards and mechanisms for international cooperation, and is a practical hands-on tool for investigators, prosecutors, judges and other institutions involved in asset tracing and identification, freezing and seizure, confiscation, including extended and non-conviction based confiscation and international asset disposal.
Keywords: Pastrimi i Parasë = Money Laundering, Korrupcioni = Corruption, Praktika = Practice, Legjislacioni = Legislation
Subjects: Criminal Law > CR1_Corruption
International Law
EU Law
Date: 2019
Publisher: RAI2019
Date Deposited: 11 Oct 2019 12:37
Last Modified: 11 Oct 2019 12:37
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/782

Actions (login required)

View Item View Item