Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve

Gashi, Musli and Rashkaj, Ilir (2011) Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve. Justicia (3). pp. 75-81.

[img]
Preview
PDF
Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve_Shqip.pdf

Download (160kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve_Serbisht.pdf

Download (158kB) | Preview

Abstract or summary

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve është e lidhur ngushtë me familjen dhe martesën, transformimet të cilat i kanë pësuar këto dy institute të së drejtës kanë reflektuar edhe në pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve. Marrëdhëniet pasurore të bashkëshorteve përbëjnë pjesën më të rëndësishme të së drejtës martesore, sepse me to rregullohet pasuria e bashkëshortëve, si çështje mjaft e ndjeshme në marrëdhëniet martesore. Gjatë punimit të këtij seminari, temën e lartpërmendur e kemi trajtuar sipas kësaj renditje: kuptimi, natyra juridike, administrimi, disponimi dhe pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Gashi, MusliUNSPECIFIED
Rashkaj, IlirUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve
Translated title or reference: Joint ownership of spouses
Translated abstract or summary: Zajednička imovina supružnika je blisko povezana sa porodicom i brakom, transformacije ove dve institucije prava su takođe zastupljene i u zajedničkoj imovini supružnika. Imovinski odnosi supružnika su najvažniji aspekti bračnog prava, zato što se njima reguliše imovina supružnika, kao veoma osetljivo pitanje u bračnom odnosu. Tokom izrade ovog seminarskog rada, gore navedenu temu smo pokušali da obradimo sledećim redom: shvatanje, pravna priroda, administracija, raspolaganje i podela zajedničke imovine supružnika.
Keywords: E Drejta Civile = Civil Law, Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Civil Law
Civil Law > LC3_Inheritance and Probate
Civil Law > LC4_Property Law
Date: 2011
Journal or publication title: Justicia
Number: 3
Page Range: pp. 75-81
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 May 2016 07:13
Last Modified: 18 May 2016 07:13
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/676

Actions (login required)

View Item View Item