Modul trajnimi për prokurorë dhe gjyqtarë -Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë: Sfidat e sistemit të drejtësisë

Bahtiri, Bedri (2021) Modul trajnimi për prokurorë dhe gjyqtarë -Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë: Sfidat e sistemit të drejtësisë. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Moduli-Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë sfidat e sistemit të drejtësisë.pdf

Download (524kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Moduli-Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë sfidat e sistemit të drejtësisë.-serb.pdf

Download (553kB) | Preview

Abstract or summary

Materiali është përgatitur që të shërbej si modul trajnimi fillestar për sensibilizimin e sistemit prokurorial dhe gjyqësor mbi problemin e punës së fëmijëve, duke ofruar një pasqyrë të përgjithshme të (a) akteve juridike ndërkombëtare, (b) kuadrit ligjor në Kosovë, (c) situatës së fëmijëve në punë, (c) nivelit të reagimit institucional ndaj punës së fëmijëve, (d) sfidave të sistemit të drejtësisë dhe zbrazëtirave në adresimin e problemit të punës së fëmijëve. Bazuar në këtë vlerësim të gjendjes në fund ofrohen edhe rekomandime të përgjithshme për trajtimin e problemit si dhe rekomandime specifike për sektorin e drejtësisë

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Bahtiri, BedriUNSPECIFIED
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Modul trajnimi për prokurorë dhe gjyqtarë -Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë: Sfidat e sistemit të drejtësisë
Translated title or reference: Identifikovanje i istraživanje slučajeva dečijeg rada:izazovi pravosudnog sistema modul obuke za tužioce i sudije
Translated abstract or summary: Materijal je pripremljen da služi kao početni modul za obuku za podizanje svesti tužilačkog i sudskog sistema o problemu dečijeg rada, pružajući opšti pregled (a) međunarodnopravnih akata, (b) pravnog okvira na Kosovu, (c) situacije dece na radu, (c) nivoa institucionalnog odgovora na dečiji rad, (d) izazova pravosudnog sistema i nedostataka u adresiranju problema dečijeg rada. Na osnovu ove procene situacije, na kraju se daju i opšte preporuke za tretiranje problema, kao i konkretne preporuke za sektor pravosuđa.
Keywords: Puna e Detyruar = Forced Labor, Zyra e Prokurorit = Prosecutor's Office, Procesi Gjyqësor = Due Process
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Criminal Law
Criminal Law > CR4_Juvenile Justice
Civil Law
Civil Law > LC2_Minors
Date: 2021
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 11 Mar 2021 08:58
Last Modified: 11 Mar 2021 08:58
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/798

Actions (login required)

View Item View Item