Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

Skinnider, Eileen and Qosaj-Mustafa, Ariana (2020) Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Material burimor për gjyqtarë dhe prokurorë për dhunën në familje_ALB.pdf

Download (694kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Material burimor për gjyqtarë dhe prokurorë për dhunën në familje_SRP.pdf

Download (600kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Material burimor për gjyqtarë dhe prokurorë për dhunën në familje-ENG.pdf

Download (622kB) | Preview

Abstract or summary

Ky material burimorë ofron informata për prokurorët dhe gjyqtarët se si duhet përgjigjur secilit rast të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje duke përdorur një qasje me viktimën në qendër duke i mbajtur përgjegjës autorët e krimit në përputhje me standardet ndërkombëtare veçanërisht Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Ky material u zhvillua si rezultat i bashkëpunimit të Akademisë së Drejtësisë me projektin e Këshillit të Evropës “Fuqizimi i luftës kundër grave dhe dhunës në familje në Kosovë -Faza II”.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Skinnider, EileenUNSPECIFIED
Qosaj-Mustafa, ArianaUNSPECIFIED
Corporate Authors: Council of Europe project ‘’Reinforcing the Fight Against Violence against Women and Domestic Violence in Kosovo * – Phase II’’
Title or reference: Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje
Translated title or reference: Izvorni Materijal za tužioce i sudije u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Translated abstract or summary: Ovaj izvorni materijal pruža informacije tužiocima i sudijama o tome kako odgovoriti na svaki slučaj nasilja nad ženama i nasilja u porodici koristeći pristup usredsređen na žrtve držeći počinitelje odgovornim u skladu sa međunarodnim standardima, posebno Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja protiv žene i nasilje u porodici. Ovaj materijal je razvijen kao rezultat saradnje Akademije Pravde sa projektom Saveta Evrope „Jačanje borbe protiv žena i nasilja u porodici na Kosovu - Faza II“.
Keywords: Dhuna Familjare = Domestic Violence, Procedura Penale = Criminal Procedure, Procesi Gjyqësor = Judicial Process
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Criminal Law
Civil Law
Civil Law > LC1_Family and Marriage
Human Rights
Human Rights > LH4_Discrimination
Human Rights > LH7_Practice of Human Rights
Date: 2020
Publisher: Këshilli i Evropës
Date Deposited: 11 Mar 2021 08:22
Last Modified: 11 Mar 2021 08:22
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/797

Actions (login required)

View Item View Item