Promovimi i efikasisteit dhe efektivitetit më të madh në luftë kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Kosovë”

Artinopoulou, Vasiliki and Koufouli, Alexandra and Michael, Iro (2018) Promovimi i efikasisteit dhe efektivitetit më të madh në luftë kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Kosovë”. [Teaching Material]

[img] Microsoft Word
XK382-826_D1.4.1_Manual_v.2.0_Albanian.docx

Download (1MB)
[img] Microsoft Word
XK382-826_D1.4.1_Manual_v.2.0.docx

Download (990kB)

Abstract or summary

Qëllimi i këtij Manuali është të ofrojë një analizë të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse mbi aspektet operacionale dhe procedurale të Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, më poshtë i referuar si 'Komisioni' , i cili është krijuar kohët e fundit për shqyrtimin e kërkesave për kompensim në kontekstin e Programit për Kompensimin e Viktimës së Krimit në Kosovë.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Artinopoulou, VasilikiUNSPECIFIED
Koufouli, AlexandraUNSPECIFIED
Michael, IroUNSPECIFIED
Corporate Authors: The European Union’s “IPA II” programme for “Kosovo”
Title or reference: Promovimi i efikasisteit dhe efektivitetit më të madh në luftë kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Kosovë”
Translated title or reference: Promoting Greater Efficiency and Effectiveness in the Fight against Trafficking in Human Beings in Kosovo”
Translated abstract or summary: The purpose of this Manual is to provide an overall and comprehensive analysis on the operational and procedural aspects of the Crime Victim Compensation Committee, hereafter referred to as the ‘Committee’ , which has been recently established for the examination of compensation claims in the context of Crime Victim Compensation Program in Kosovo.
Keywords: Të Drejtat e Viktimës = Rights of Victims, Trafikimi = Trafficking, Kompensimet Ligjore = Legal Remedies
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Date: 2018
Publisher: Programi i Unionit Evropian “IPA II” për “Kosovën”
Date Deposited: 25 Jun 2018 07:47
Last Modified: 25 Jun 2018 07:47
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/771

Actions (login required)

View Item View Item