Kodi i Procedurës Penale

Kurmehaj, Agim and Morina, Sevdije and Gashi, Valdet and Shala, Admir and Bojaxhiu, Ikramije and Bina-Rugova, Merita and Blakaj, Elez and Fazliu, Shqipdon and Haziri, Zyhdi and Shala, Afrim and Hyseni, Bahri and Berishaj, Tonka and Kelmendi, Besim and Syla, Shyqyri and Millaku, Reshat and Ismajli, Arben and Gashi, Arian and Durguti, Vaton and Ukshini, Ismet and Pula, Laura and Dërguti, Haxhi and Rexhiq, Biljana (2017) Kodi i Procedurës Penale. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Kodi i Procedurës Penale email (1) (2) (1).pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Në Kodin e ri të Procedurës Penale të Kosovës në vitin 2013 (në tekstin e mëtejmë KPPRK), karakteristikë është se për dallim prej kodit të mëparshëm (të vitit 2004), mori më shumë tiparet e një sistemi, ku dominojnë elementet e tipit akuzator të procedurës penale, tipare këto sidomos të theksuara në shqyrtim gjyqësor, por edhe me rolin e ri të subjekteve të procedurës penale, ku gjyqtari i procedurës paraprake merr vendime lidhur me zbatimin e veprimeve dhe masave në procedurën paraprake me të cilat kufizohen të drejtat dhe liritë themelore të personit, prokurori i shtetit është përgjegjës për ndjekjen dhe hetimin e veprave penale, i pandehuri fiton më shumë garanci procedurale në ushtrimin e mbrojtjes së tij dhe proklamohet barazia e palëve në procedurë penale (neni 9 i KPPRK-së). Ndjekja penale, është në kompetencë ekskluzive të prokurorit (nuk ka paditës subsidiar).

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Kurmehaj, AgimUNSPECIFIED
Morina, SevdijeUNSPECIFIED
Gashi, ValdetUNSPECIFIED
Shala, AdmirUNSPECIFIED
Bojaxhiu, IkramijeUNSPECIFIED
Bina-Rugova, MeritaUNSPECIFIED
Blakaj, ElezUNSPECIFIED
Fazliu, ShqipdonUNSPECIFIED
Haziri, ZyhdiUNSPECIFIED
Shala, AfrimUNSPECIFIED
Hyseni, BahriUNSPECIFIED
Berishaj, TonkaUNSPECIFIED
Kelmendi, BesimUNSPECIFIED
Syla, ShyqyriUNSPECIFIED
Millaku, ReshatUNSPECIFIED
Ismajli, ArbenUNSPECIFIED
Gashi, ArianUNSPECIFIED
Durguti, VatonUNSPECIFIED
Ukshini, IsmetUNSPECIFIED
Pula, LauraUNSPECIFIED
Dërguti, HaxhiUNSPECIFIED
Rexhiq, BiljanaUNSPECIFIED
Title or reference: Kodi i Procedurës Penale
Translated title or reference: The code of the Penal procedure
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Criminal Law
Date: 2017
Date Deposited: 01 Feb 2018 14:17
Last Modified: 01 Feb 2018 14:17
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/758

Actions (login required)

View Item View Item