Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor

Hasani, Fejzullah and Hyseni, Bashkim and Zogaj, Albert (2017) Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
C2-Doracaku i Gjyqtareve per Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor- serb.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
C2-Doracaku i Gjyqtareve per Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor- Shqip.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Për secilën çështje apo situatë të trajtuar brenda këtij doracaku janë identifikuar me hollësi praktikat më të mira gjyqësore, përfshirë edhe praktikën e Gjykatës Supreme, dhe mbi këtë bazë janë dhënë udhëzimet për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Janë hulumtuar me hollësi të gjitha paqartësitë dhe format e ndryshme të veprimeve për secilën çështje të identifikuar dhe mbi këto të gjetura janë dhënë udhëzimet adekuate.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Hasani, FejzullahUNSPECIFIED
Hyseni, BashkimUNSPECIFIED
Zogaj, AlbertUNSPECIFIED
Corporate Authors: Akademia e Drejtësisë dhe Agjenci E Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunimin Ndërkombëtar (USAID) përmes Programit për Fuqizimin e Sektorit të Drejtësisë në Kosovë (JSSP)
Title or reference: Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor
Translated title or reference: Judicial Writer's Manual and Legal Reasoning Handbook
Keywords: Shkrimi Ligjor = Legal Writing, Procedura Penale = Criminal Procedure, Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Criminal Law
Civil Law
Date: 2017
Date Deposited: 04 Sep 2017 09:18
Last Modified: 04 Sep 2017 09:18
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/754

Actions (login required)

View Item View Item