Format e shkresave në procedurë penale

Kelmendi, Besim and Ibrahimi, Hamdi (2017) Format e shkresave në procedurë penale. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
170530_FORMAT E SHKRESAVE NE PROCEDURAT PENALE-final version.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Duke marr parasysh ndryshimin e shpeshtë të legjislacionit penal, emërimin e një numri gjithnjë e më të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, si dhe ngarkesën tepër të madhe më lëndë të gjyqtarëve dhe prokurorëve që ushtrojnë detyrën e tyre për një kohë më të gjatë, Akademia e Drejtësisë, në mbështetje të GIZ-it dhe në bashkëpunim më autorët e këtij botimi kanë parë si të nevojshme që të hartohen format e shkresave penale, të cilat mund të ndihmojnë dhe lehtësojnë punën e përditshme të të gjithë personave që punojnë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, qoftë si gjyqtarë apo prokuror, qoftë si staf mbështetës.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Kelmendi, BesimUNSPECIFIED
Ibrahimi, HamdiUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Format e shkresave në procedurë penale
Translated title or reference: Forms of motions in criminal procedure
Keywords: Shkrimi Ligjor = Legal Writing, E Drejta Penale = Criminal Law
Subjects: Courts & Procedure
Criminal Law
Date: April 2017
Publisher: Deutche Geselleschaft fur Internacionale Zusammeenabeit (GIZ) GmbH
Date Deposited: 06 Jul 2017 09:44
Last Modified: 20 Dec 2017 13:40
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/748

Actions (login required)

View Item View Item