Doracak për trajnimin praktik në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF)

Zwiebler, Thomas and Schulze, Charlotte Kehl and Fischer, Jürgen (2016) Doracak për trajnimin praktik në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF). [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Doracaku final që ka shku në shtyp.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Doracak - SRB.në shtyp.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Doracak anglisht në shtyp.pdf

Download (927kB) | Preview

Abstract or summary

Ky Doracak në mënyrë gjithëpërfshirëse përshkruan fazën e trajnimit praktik në Programin e Trajnimit Fillestar i cili organizohet nga IGJK për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar. Doracaku po ashtu, në mënyrë profesionale paraqet detyrat e mentorit dhe pjesëmarrësve në trajnim, kompetencat profesionale dhe ndërprofesionale, kushtet e punës, rekomandimet për punën e mentorit, si dhe po ashtu përmban edhe disa shtojca për pjesën e trajnimit praktik.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Zwiebler, ThomasUNSPECIFIED
Schulze, Charlotte KehlUNSPECIFIED
Fischer, JürgenUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Doracak për trajnimin praktik në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF)
Translated title or reference: Handbook for practical training of The Initial Training Program (ITP)
Translated abstract or summary: This handbook comprehensively describes the practical training phase of the Initial Training Program which is organized by KJI for newly appointed judges and prosecutors. The handbook also in a professional way presents the tasks of the mentor and training participants, professional and inter-professional competences, working conditions, recommendations for the work of the mentor, and also contains several annexes to the practical training part.
Keywords: Doracakët & Manualët = Handbooks & Manuals
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Date: November 2016
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Date Deposited: 23 Dec 2016 13:41
Last Modified: 23 Dec 2016 13:41
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/721

Actions (login required)

View Item View Item