Studimi rajonal për mbrojtje ligjore kundër diskriminimit në EJL

Liegl, Barbara and Mandro Balili, Arta and Kola Tafaj, Flutra and Colakovič, Maja and Grubesič, Ivana and Idzakovič, Fedra and Izmirlija, Midhat and Meškič, Zlatan and Bodiroga Vukobrat, Nada and Vinkovič, Mario and Petričušič, Antonia and Osmani, Naim and Morina, Visar and Tsatsa Nikolovska, Margarita and Georgievski, Atansa and Mihajlova, Elena and Jelič, Ivana and Armenko, Snežana (2016) Studimi rajonal për mbrojtje ligjore kundër diskriminimit në EJL. [Report]

[img]
Preview
PDF
Book-Legal Protection Against Discrimination in SEE.pdf

Download (12MB) | Preview

Abstract or summary

Anti-discrmination is anchored in the constitution of the South East Eurpoean (SEE) countries and is expressed in their substantive law. SEE countries are faced to raffirm the strong focus on the principle of “Fundamentals first” and to prioritise reforms in the key areas of rule of law, incuding fighting discrimination. With regards to the priorities deriving from the EU asqius Chapter 23 (Judiciary and fundamenals rights) and Chapter 19 (Employment and Social Affairs). Accordingly, the legal protection against discrimination on grounds of gender, nationality, religjion, sexual orientation and political affiliation is most widely guaranteed by national laws in SEE countries.

Item Type: Report (UNSPECIFIED)
Authors:
AuthorsEmail
Liegl, BarbaraUNSPECIFIED
Mandro Balili, ArtaUNSPECIFIED
Kola Tafaj, FlutraUNSPECIFIED
Colakovič, MajaUNSPECIFIED
Grubesič, IvanaUNSPECIFIED
Idzakovič, FedraUNSPECIFIED
Izmirlija, MidhatUNSPECIFIED
Meškič, ZlatanUNSPECIFIED
Bodiroga Vukobrat, NadaUNSPECIFIED
Vinkovič, MarioUNSPECIFIED
Petričušič, AntoniaUNSPECIFIED
Osmani, NaimUNSPECIFIED
Morina, VisarUNSPECIFIED
Tsatsa Nikolovska, MargaritaUNSPECIFIED
Georgievski, AtansaUNSPECIFIED
Mihajlova, ElenaUNSPECIFIED
Jelič, IvanaUNSPECIFIED
Armenko, SnežanaUNSPECIFIED
Corporate Authors: Centre for SEELS
Title or reference: Studimi rajonal për mbrojtje ligjore kundër diskriminimit në EJL
Translated title or reference: Legal Protection Against Disrimination in South East Europe
Translated abstract or summary: Anti-diskriminimi është i përfshirë në kushtetutën e vendeve të Evropës Jug-lindore (EJL) dhe është i shprehur në të drejtën materiale të tyre. Vendet e Evropës jug-lindore (EJL) ballafaqohen me riafirmim të fokusimit të fuqishëm në “Së pari çështjet themelore” dhe t’i japin prioritet reformave në fushat kyçe të sundimit të ligjit, duke përfshirë luftimin e diskriminimit. Për sa i përket prioriteteve që dalin nga procesi i përafrimit të BE-së, vendet e Evropës Jug-lindore (EJL) i kanë implementuar reformat për të qenë në harmoni me Kapitullin 23 të aquis communautaire të BE-së ( Të drejtat themelore dhe juridike) dhe Kapitullin 19 (Çështjet sociale dhe të punësimit). Rrjedhimisht, mbrojtja ligjore kundër diskriminimit për sa i përket gjinisë, kombësisë, religjionit, orientimit social dhe përkatësisë politike në masë të madhe garantohet me ligjet kombëtare në vendet e Evropës jug -lindore (EJL).
Keywords: diskrimination
Subjects: Human Rights
Human Rights > LH4_Discrimination
Date: August 2016
Date Deposited: 02 Sep 2016 07:54
Last Modified: 02 Sep 2016 09:04
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/698

Actions (login required)

View Item View Item