Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale

Susuri, Besim (2011) Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale. Justicia (3). pp. 17-34.

[img]
Preview
PDF
Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale-Serbisht.pdf

Download (136kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Mosrrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedures penale.pdf

Download (141kB) | Preview

Abstract or summary

Efikasiteti i procedurës penale mund të definohet edhe si shpejtësia me të cilën veprojnë subjektet e procedurës penale në kontekst të zgjidhjes së ngjarjes juridike penale, përkatësisht të çështjes konkrete penale të niciuar nga subjektet e autorizuara për inicimin e çështjes penale në bazë të Kodit të Procedurës Penale. Shpejtësia e zhvillimit të procedurës penale si një ndër faktorët e efikasitetit, mund të arsyetohet me arsyet e politikës kriminale por vetëm deri në atë masë, deri sa e njëjta nuk ndikon në ligjshmërinë e zhvillimit të procedurës penale dhe marrjen e vendimit ligjor dhe të drejtë gjyqësor. Duhet pasur parasysh se shpejtësia e zhvillimit të procedurës penale dhe ligjshmëria janë dy marrëdhënie korelative të cilat është shumë vështirë për t’i harmonizuar.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Susuri, BesimUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale
Translated title or reference: Disregard for deadlines and efficiency of criminal proceedings
Translated abstract or summary: The criminal procedure efficiency can be defined as the swiftness with which the subject of criminal procedure act in the context of resolving the legal – criminal event, specifically the concrete criminal case initiated by subjects authorised to initiate a criminal case in accordance with the Criminal Procedure Code. The swiftness of the criminal procedure development as one of the factors of efficiency, can be justified wit justifications of the policy on crimes but only to the extent that it does not effect the legality of the criminal procedure development and the reaching of a legal and proper court decision. We should have in mind that the swiftness of the criminal procedure development and legality are two correlative elements which are were difficult to harmonisë.
Keywords: Afati kohor = Term Limits, Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP6_Other topics
Criminal Law
Date: 2011
Journal or publication title: Justicia
Number: 3
Page Range: pp. 17-34
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 May 2016 06:54
Last Modified: 18 May 2016 09:02
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/675

Actions (login required)

View Item View Item