Mbrojtja e detyruar në procedurë penale

Beqiri, Ardita and Shumolli, Sylejman and Hoxha, Sebahate (2011) Mbrojtja e detyruar në procedurë penale. Justicia (3). pp. 7-15.

[img]
Preview
PDF
Mbrojta e detyruar në procedurën penale-Serbisht.pdf

Download (263kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Mbrojta e detyruar në procedurën penale-Serbisht.pdf

Download (263kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Mbrojtja e detyruar në proceduren Penale ..pdf

Download (265kB) | Preview

Abstract or summary

Nevoja për konstatimin e drejtë të së vërtetës materiale detyron organet që e zbatojnë procedurën (policinë, prokurorinë, gjykatën) që në mënyrë të saktë dhe të plotë t’i vërtetojnë faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm.1 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës në nenin 7 par. 2 parasheh se “Sipas dispozitave të parapara me Kod, gjykata, prokurori publik dhe policia të cilët marrin pjesë në procedurë penale detyrohen që me vëmendje, me përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të vërtetojnë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favor të tij dhe para fillimit të procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj t’i mundësojnë të pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të tij”

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Beqiri, ArditaUNSPECIFIED
Shumolli, SylejmanUNSPECIFIED
Hoxha, SebahateUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Mbrojtja e detyruar në procedurë penale
Translated title or reference: Mandatory defence in criminal proceedngs
Translated abstract or summary: The necessity of appropriately determining the material truth compels the authorities that implement the proceedings (police, prosecution, court) that in a correct and complete manner prove the facts which are important for reaching a legal decision. The Criminal Procedure Code of Kosovo, in Article 7 par. 2 foresees that “Subject to the provisions contained in the present Code, the court, the public prosecutor and the police participating in the criminal proceedings have a duty to examine carefully and with maximum professional devotion and to establish with equal attention the facts against the defendant as well as those in his or her favour, and to make available to the defence all the facts and pieces of evidence, which are in favour of the defendant, before the beginning of and during the proceedings.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law
Date: 2011
Journal or publication title: Justicia
Number: 3
Page Range: pp. 7-15
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 May 2016 06:35
Last Modified: 18 May 2016 08:56
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/674

Actions (login required)

View Item View Item