Doracak për zbatimin në praktikë të procedurës përmbarimore në Kosovë

Bislimi, Ferid and Gjikolli, Ferid and Shala, Isa and Shala, Isak and Autheman, Violaine (2007) Doracak për zbatimin në praktikë të procedurës përmbarimore në Kosovë. [Teaching Material]

[img] PDF
Doracak për zbatimin e proc. përmbarimore.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract or summary

Ky doracak është rezultat i punës së pesë ekspertëve të procedurave të përmbarimit civil. Prandaj, ky si i tillë, siguron një burim të mirë për praktikat e procedurave të zbatueshme të përmbarimit civil në Kosovë. Doracaku është hartuar nga një grup ekspertësh kosovar të procedurës civile dhe mendohet se ky aktualisht, por edhe në të ardhmen do të shërbejë si një udhëzues për praktikat gjyqësore, gjegjësisht për ata të cilët aktualisht punojnë në sistemin gjyqësor, por edhe për ata që në të ardhmen do të jenë të kyçur në çfarëdo forme në praktikat gjyqësore të kësaj natyre në Kosovë.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Bislimi, FeridUNSPECIFIED
Gjikolli, FeridUNSPECIFIED
Shala, IsaUNSPECIFIED
Shala, IsakUNSPECIFIED
Autheman, ViolaineUNSPECIFIED
Corporate Authors: USAID's project to reform the justice system in Kosovo
Title or reference: Doracak për zbatimin në praktikë të procedurës përmbarimore në Kosovë
Translated title or reference: Handbook for practical implementation of procedure in executive in Kosovo
Translated abstract or summary: This handbook is the result of the work of five experts civil execution procedures . Therefore , this as such , provides a good source for practices and procedures applicable to civil execution in Kosovo . The manual was developed by an expert group Kosovar civil procedure and thought that this currently , but in the future will serve as a guide to judicial practices , ie those who actually work in the judicial system , but also for those in the future will be involved in any way in the judicial practices of this nature in Kosovo.
Keywords: Procedura = Procedure, Doracakët & Manualët = Handbooks & Manuals
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP5_Recognition & Enforcement of Judgments
Civil Law
Date: 2007
Publisher: Projekti i USAID-it për reformimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë
Date Deposited: 03 Feb 2016 13:22
Last Modified: 03 Feb 2016 13:22
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/606

Actions (login required)

View Item View Item