Interesi juridik në procedurën civile

Berisha, Besnik (2015) Interesi juridik në procedurën civile. Opinio Juris (1). pp. 77-84.

[img]
Preview
PDF
Interesi Juridik në procedurën civile_Ang.pdf

Download (113kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Interesi Juridik në procedurën civile_Shqip.pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Interesi Juridik në procedurën civile_Srb.pdf

Download (474kB) | Preview

Abstract or summary

Në artikullin “Interesi juridik në procedurën civile”, shpjegohet fillimisht nocioni “interes juridik”, me vështrim të veçantë në procedurën civile. Përtë vazhduar me shtjellimin e interesit juridik në kontestet me vlerë të vogël, ndërlidhjet e interesit juridik karshi llojeve të padive si dhe ndërhyrësit e tretë në procedurën civile. Dhe në fund kemi konkluzionin e artikullit në të cilin paraqitet një përmbledhje e gjithë punimit dhe mendimet rreth dilemave dhe çështjeve të ngritura, si rezultat i punimit.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Berisha, BesnikUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Interesi juridik në procedurën civile
Translated title or reference: Legal interest in civil procedure
Translated abstract or summary: The article "Legal interest in civil procedure", explains primarily the notion of "legal interest", with a particular look into the civil procedure. It will continue then with the elaboration of a legal interest in low-value disputes, legal interest connections versus types of indictments and third interveners in civil proceedings. And, at the end will have the conclusion of the article wherein will be presented a summary of whole paper, and opinions around the dilemmas and raised issues as a result of the paper.
Keywords: E Drejta Civile = Civil Law, Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Date: 2015
Journal or publication title: Opinio Juris
Number: 1
Page Range: pp. 77-84
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 15 Jan 2016 14:11
Last Modified: 15 Jan 2016 14:11
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/568

Actions (login required)

View Item View Item