Raporti i IGJK-së

UNSPECIFIED (2010) Raporti i IGJK-së. [Report]

[img]
Preview
PDF
2010_Shq_Raporti Vjetor i IGJK-se.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Nëpërmjet këtij raportido të pasqyrohen trajnimet, aktivitetet dhe të arriturat tjera të Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) gjatë vitit 2010. Gjatë kësaj periudheIGJK ishte përqendruar në ngritjen e kapaciteteve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë. Ky përqendrim u shpreh në trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm dhe profesionistëve të tjerë nga lëmi i gjyqësisë. Një numër i trajnimeve të specializuara në kuadër të programeve trajnuese, janë realizuar në bashkëpunim me shumë partner ndërkombëtarë.

Item Type: Report (UNSPECIFIED)
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Raporti i IGJK-së
Translated title or reference: KJI Report
Translated abstract or summary: This Annual Report provides an overview of the Kosovo Judicial Institute’s (KJI’s)significant training activities and other important accomplishments during 2010. During this period KJI’s work was focused on building the capacity of Kosovo’s judicial and prosecutorial system by training judges, prosecutors, candidates for future judges and prosecutors and other legal professionals. A number of specialized training courses in each of the respective programs were funded and implemented by KJI in cooperation with a number of international partners.
Keywords: Profesioni Ligjore = Legal Profession
Date: 2010
Date Deposited: 24 Apr 2015 12:36
Last Modified: 12 Aug 2015 11:24
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/42

Actions (login required)

View Item View Item