Seminar: Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme

(2015) Seminar: Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme. [Image]

[img]
Preview
Image (JPEG)
DSC00153.JPG

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Image (JPEG)
DSC00154.JPG

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Image (JPEG)
DSC00155.JPG

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Image (JPEG)
DSC00156.JPG - Submitted Version

Download (5MB) | Preview

Abstract or summary

Ky seminar është pjesë e Programit të Vazhdueshëm Trajnimit i mbajtur nga Hasan Shala, Gjyqetar i Gjykates se Apelit te Republikes se Kosoves dhe Murat Meha, Drejtor i Agjencise Kadastrale te Republikes se Kosoves.

Item Type: Image
Title or reference: Seminar: Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme
Translated title or reference: Seminar: Implementation of the law for the establishment of the register of real property rights
Translated abstract or summary: This seminar is part of the Continuous Training Program held by Hasan Shala, judge of the Court of Appeals of the Republic of Kosovo and Murat Meha, Director of Cadastre Agency of the Republic of Kosovo.
Keywords: Të Drejtat Pronësore = Property Rights, Prona e Patundshme = Real Property
Subjects: Civil Law
Civil Law > LC4_Property Law
Date: 27 January 2015
Publisher: Instituti Gjyqesor i Kosoves
Date Deposited: 13 Jul 2015 14:15
Last Modified: 13 Jul 2015 14:15
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/337

Actions (login required)

View Item View Item