Final status for Kosovo

Perritt, Henry Jr. (2005) Final status for Kosovo. Chicago Kent Law Review, 80 (3). pp. 3-30. ISSN 0009-3599

Full text not available from this repository.
Official URL: http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journal...

Abstract or summary

Transforming nondemocratic states is one of the great challenges of the twenty-first century. Since the official end of the U.N. trusteeship system and the subsequent end of the Cold War, the international community has intervened in Bosnia, Kosovo, East Timor, Afghanistan, and Iraq to set up "political trusteeships,"1 under which the international community exercises powers traditionally associated with sovereignty.2 The legal structure of these political trusteeships has varied widely. Only in East Timor has the political trustee made a relatively clean exit.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Perritt, Henry Jr.UNSPECIFIED
Title or reference: Final status for Kosovo
Translated title or reference: Statusi final për Kosovën
Translated abstract or summary: Transformimii jodemokratik i shteteve është një nga sfidat më të mëdha të shekullit njëzet e një. Që nga fundi zyrtar të sistemit të mirëbesimit OKB-së dhe fundi i mëvonshem i Luftës së Ftohtë, bashkësia ndërkombëtare ka intervenuar në Bosnjë, Kosovë, Timor Lindor, Afganistan dhe Irak për të ngritur "mirebesimet politike," 1 sipas të cilit komuniteti ndërkombëtar ushtrone fuqitë tradicionalisht te lidhura me sovranitetin.2 Struktura ligjore e këtyre mirebesimeve politike ka ndryshuar gjerësisht. Vetëm në Timorin Lindor mirebesuesi politik bëri një dalje relativisht të pastër.
Keywords: E Drejta Ndërkombëtare = International Law
Subjects: International Law > LI5_Other topics
Date: 2005
Journal or publication title: Chicago Kent Law Review
Volume: 80
Number: 3
Page Range: pp. 3-30
Publisher: Chicago Kent Law School
ISSN: 0009-3599
Official URL: http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journal...
Date Deposited: 09 Jul 2015 12:18
Last Modified: 23 Jul 2015 10:03
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/241

Actions (login required)

View Item View Item