Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit

Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir (2015) Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Justicia, V (5). pp. 77-85.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Tahiri_Bytyqi.pdf

Download (488kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Tahiri_Bytyqi.pdf

Download (570kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Tahiri_Bytyqi.pdf

Download (589kB) | Preview

Abstract or summary

Një hyrje e shkurtë rreth institutit procedural juridik të masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, ku vihen në pah ekzekutimi i këtyre masave para ose pas autorizimit të hetimeve penale, pavarësisht se a dihet emri i të dyshuarit apo jo. Këtu kemi përmendur edhe llojet masave të fshehta teknike të hetimit dhe të vëzhgimit, ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës dhe mënyra e përdorimit dhe rregullimit të masave të fshehta dhe teknike të hetimit, përmbajtjen e kërkesës dhe procedurat për lëshimin e urdhrit për masa të fshehta, të drejtat e personave ndaj të cilëve zbatohen urdhëresa për masa të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, për pranueshmërinë e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit si dhe për organet tjera të cilat ndihmojnë në zbatimin e këtyre masave.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Tahiri, MustafëUNSPECIFIED
Bytyqi, IlirUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit
Translated title or reference: Covert and technical measure of investigation and surveillance
Translated abstract or summary: A brief short introduction on the procedural law institute of covert and technical measures of investigation and surveillance, which envisages the execution of these measures before or after authorization of criminal investigations, regardless if the suspect is known or not. Herewith we have mentioned also the types of covert measures of investigation and surveillance, the changes in the Criminal Procedure Code of Kosovo and manners for use and regulation of covert and technical measures of investigation, the contents of the application and procedures for issuance of the covert measures, the rights of persons against whom are applied the covert and technical measures of surveillance and investigation, the admissibility of evidence obtained by the order for covert technical measures of surveillance and investigation, the Review Panel for investigation and surveillance as well as other bodies which help in implementing these measures.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure, Rregullat & Praktika = Rules & Practice
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 77-85
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 09 Jul 2015 09:14
Last Modified: 07 Sep 2015 09:16
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/227

Actions (login required)

View Item View Item