Case of Kononov v. Latvia (Application no. 36376/04), 17. May 2010.

European Court of Human Rights (2010) Case of Kononov v. Latvia (Application no. 36376/04), 17. May 2010. [Court Decision]

[img]
Preview
PDF
CASE OF KONONOV v. LATVIA.pdf

Download (712kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
CASE OF KONONOV v. LATVIA Serbian Translation by the COE Human Rights Trust Fund.pdf

Download (747kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
CASE OF KONONOV v. LATVIA Albanian Translation by the COE Human Rights Trust Fund.pdf

Download (803kB) | Preview
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...

Abstract or summary

Former Soviet partisan Vasiliy Kononov was convicted by the Latvian courts in late nineties for war crimes, committed during Mazie Bati punitive expedition when Soviet partisans executed a number of Mazie Bati inhabitants (including burning alive six persons, including three women, one of them in the late stage of pregnancy) whom they presumed to be collaborating with Germans.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: European Court of Human Rights
Title or reference: Case of Kononov v. Latvia (Application no. 36376/04), 17. May 2010.
Translated title or reference: Rasti Kononov v. Latvia
Translated abstract or summary: Ish Partizani Sovjetik Kononov u dënua nga gjykatat Letonisë në fund të viteve nëntëdhjetë për krime lufte, të kryera gjatë Mazie BATI ekspeditë ndëshkimore, kur partizanët sovjetike ekzekutohet një numër i banorëve Mazie Bati (duke përfshirë edhe djegien gjallë gjashtë persona, duke përfshirë tre gra, njëri prej tyre në fazë të vonë të shtatzënisë) të cilët ata supozohet të jenë të bashkëpunuar me gjermanët.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure, Gjykim i Drejtë = Fair Trial
Subjects: Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Date: 17 May 2010
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...
Date Deposited: 08 Jul 2015 13:13
Last Modified: 08 Aug 2015 14:04
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/223

Actions (login required)

View Item View Item