Shqyrtimi fillestar sipas procedurës penale

Bajraktari, Mentor and Bislimaj, Besnik (2015) Shqyrtimi fillestar sipas procedurës penale. Justicia, V (5). pp. 121-130.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Bajraktari_Bislimaj.pdf

Download (297kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Bajraktari_Bislimaj.pdf

Download (497kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Bajraktari_Bislimaj.pdf

Download (402kB) | Preview

Abstract or summary

Arsyeja e trajtimit të Shqyrtimit Fillestar sipas Procedurës Penale është sepse gjykatat e ndryshme të Kosovës kanë pasur qasje të ndryshme të zbatimit të këtij instituti sa i përket shqyrtimit të aktakuzës me hyrjen në fuqi të Kodit të Procedurës Penale, me 1 Janar 2013. Andaj, zbatimi i dispozitave që parasheh Kodi i Procedurës Penale për mbajtjen e shqyrtimit fillestar paraqet interes të studimit në fushën e procedurës penale. Ky punim, përveç pjesës hyrëse përmban trajtimin rreth arritjes së aktakuzës në gjykatë, caktimin e shqyrtimit fillestar, udhëzimet që duhet ti jepen të pandehurit për të drejtat e tij gjatë shqyrtimit fillestar, vlerësimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë nga gjykata, pranimin e fajësisë nga i pandehuri,shqiptimin e dënimit gjatë shqyrtimit fillestar pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri. Gjithashtu përmban kundërshtimin e provave të aktakuzës, kërkesën për hudhjen e aktakuzës nga I pandehuri,paraqitjen e aktakuzës së ndryshuar nga Prokurori i Shtetit, hudhjen e aktakuzës dhe Përfundimin. Në fund të këtij punimi është dhënë regjistri i literaturës së përdorur për nevojat ekëtij punimi.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Bajraktari, MentorUNSPECIFIED
Bislimaj, BesnikUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Shqyrtimi fillestar sipas procedurës penale
Translated title or reference:
Translated abstract or summary: The reason in discussing the Initial Hearing according to the Criminal Procedure lies in the fact that various courts in Kosovo used different approaches when applying this institution regarding review of indictment when the Criminal Procedure Code entered into force on 1 January 2013. Thus, application of provisions foreseen by the Criminal Procedure Code regarding holding of an Initial Hearing represents a topic of study in the criminal procedure field. This work, apart from its introduction contains discussion on filing of the indictment in front of a court, scheduling of the initial hearing, instructions that shall be given to a defendant on his rights during the initial hearing, review of a guilty plea agreement by the court, the guilty plea by the defendant, sentencing during an initial hearing once the defendant has pleaded guilty. It also contains objections against evidence listed in the indictment, defendant’s request to dismiss indictment, filing of the amended indictment by the State Prosecutor, dismissal of the indictment and Conclusion. The list of references consulted in preparing this work is provided at the end.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP5_Recognition & Enforcement of Judgments
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 121-130
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 12 Jun 2015 11:21
Last Modified: 07 Sep 2015 09:04
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/156

Actions (login required)

View Item View Item