Masat për sigurimin e kërkesëpadisë

Berisha, Ilir (2015) Masat për sigurimin e kërkesëpadisë. Justicia (5). pp. 86-94.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Berisha.pdf

Download (381kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Berishi.pdf

Download (388kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Berisha.pdf

Download (581kB) | Preview

Abstract or summary

Në këtë punim jam përpjekur që të shtjellojë masat për sigurimin e kërkesëpadisë, si institut i procedurës civile nëpërmes të cilave palëve të interesuara gjykata ju ofron mbrojtje juridike, atëherë kur nevojat e rastit e imponojnë që të veprohet me urgjencë. Në përmbajtje të këtij punimi lexuesi mund të gjejë, hyrjen përmes të cilës është përpjekur që të jepet ideja dhe arsyeja e rregullimit të kësaj çështje si dhe situatat se kur një palë mund të kërkoj nga gjykata një mbrojtje gjyqësore përmes këtij instituti të së drejtës procedurale civile. Pastaj është dhënë kuptimi i masave për sigurimin e kërkesëpadisë, kushteve ligjore nën të cilat gjykata mund të caktoj, dhe procedurën që duhet ndjekur me rastin e caktimit të saj. Në përfundim të këtij punimi janë shkoqitur disa çështje të cilat konsiderohet se janë esenciale për këtë institut të së drejtës procedurale civile, dispozitat e të cilit përbëjnë risitë në Ligjin e Procedurës Kontestimore,

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Berisha, IlirUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Masat për sigurimin e kërkesëpadisë
Translated title or reference: Injunctive measures
Translated abstract or summary: In this paper, I have tried to elaborate on injunctive measures, as a civil litigation instrument through which the Court provides legal protection to interested parties, should the case require exigent actions. In the present paper, the reader can find an introduction, which strives to give an idea of and explain the reason for regulating this matter as well situations in which the Court may seek judicial protection via such instrument of civil procedural law. Further on, the meaning of the injunctive measures, the legal requirements that the court may set and the procedure to be followed therein were outlined. The final section of the present paper highlights some issues that are deemed essential for such an instrument of the civil procedural law, whose provisions constitute a novelty in the Law on Contested Procedure.
Keywords: Dalja në Gjykim = Litigation, Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Number: 5
Page Range: pp. 86-94
Publisher: IGJK
Date Deposited: 12 Jun 2015 11:20
Last Modified: 07 Sep 2015 09:02
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/154

Actions (login required)

View Item View Item